-->
  • 09119047411 : تلفن

طراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی دانوش پرواز

طراحی سایت شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی دانوش پرواز

آژانس دانوش پرواز پارسه با تکیه بر نیروهای متخصص متعهد خود و با بهره گیری از دانش و توانایی کارکنان و مدیریت قصد دارد با ارائه خدمات مسافرتی با کیفیت قدم در مسیر پرپیچ و خم مشکلات قدم گذاشته و در آینده ای نه چندان دور به توراپراتوری شناخته شده تبدیل گردد.
دانوش پرواز میکوشد با رعایت استانداردهای حاکم، به ایجاد رضایت شغلی و ایجاد تعهد و علاقه و غرور در کارکنان بپردازد.
همچنین با تکیه بر منشور اخلاقی تکریم ارباب رجوع قدم در مسیر ایجاد اعتماد در مشتریان بپردازد.

: اشتراک گذاری