-->
  • 09119047411 : تلفن

بیمه زندگی خاورمیانه

بیمه زندگی خاورمیانه

ما اولین شرکت بیمه تخصصی ایران هستیم که در بخش بیمه‌های زندگی، انواع محصولات را با نگاهی تخصصی و متناسب با نیازهای متنوع خانواده‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌کنیم. هدف مؤسسین از تأسیس این شرکت، ایجاد تحولی در صنعت بیمه عمر و زندگی، گسترش فرهنگ دوراندیشی با تمرکز بر بازارهای هدف و شناسایی نیازهای واقعی انسان‌های مختلف بوده است که با چابکی و شفافیت در فعالیت‌ها و انعطاف و مشتری‌مداری همراه خواهد بود.

: اشتراک گذاری